Thursday, 9 August 2012

Naaalala Nyo ba Ito?


 
Sino sa atin ang nakaka alala at nakagamit ng dalawampisong pera na ito na merong imahe ni Rizal sa harapan?  Sa likuran naman ang ay pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas  ni Gen. Emilio Aguinaldo noong Hunyo 12, 1898.

Meron ka pa bang naitatagong perang ganito?

No comments:

Post a comment